T-kullen 4 år

Grattis alla fina T-barn, efter Izze och Elektra, idag är det 4 år sen ni såg dagens ljus!

elektraizze

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ori (Tuff), Tjifen, Tex, Ting(Tingeling), Kita(Tigerlilja) och Trassel. Stort Grattis till er alla, hoppas ni får stora, fina och smaskiga presenter!

Annonser

Träningsstatus och planer.

Här kommer en status uppdatering på vad vi pysslar med och våra planer framöver.

Vi tränar korta stunder varje dag det kan vara moment delar, trix eller balansbolls träning. Har skrivit ner hur det ser ut just idag, med träningen och tänker att jag ska uppdatera i slutet av varje månad för att se svart på vitt hur träningen fortskrider.

Ni får gärna komma med tips på trix, balansbolls träning och självklart i lydnads och rally träningen. Man blir lätt hemmablind och även om jag tränar regelbundet med träningskompisar så är det så värdefullt med ny in putt!

Balansbollsträning 1 ggr/vecka

 • Stå
 • Sitta
 • Ligga
 • Växla ovanstående ställningar på bollen
 • Vrida sig långt åt höger o vänster
 • Stå på bakbenen

Trix vi kan/påbörjat

 • Sitta björn – båda kan balansera bra korta stunder
 • Vacker tass- Cocos kan, Aia under träning
 • Puss – får fantastiska smällkyssar av båda
 • Nosdutta på 5 krona – båda kan bra, ska länga tiden de ska frysa m nosen mot kronan
 • Nosdutta på post-it lapp – samma som ovan
 • Följa targetpinne – funkar bra – båda
 • Rulla – båda rullar bra åt vänster – ska träna in höger också
 • Krypa baklänges – funkar bra 1-2 meter ska öka ut till minst 5 meter rakt bakåt
 • Backa – funkar fint 3 meter ska längas till minst 8 meter rakt bakåt
 • Backa i trappa – funkar fint 1-2 steg ska öka till hela trappen
 • Studs hoppa – båda kan bra enstaka hopp ska öka så de studsar flera på rad mot mig
 • Snurra vänster och höger, flera varv på raken – båda kan bra
 • Dansa – båda kan mycket korta stunder – öka tiden

Moment träning

Aia kan så gott som alla delar i lydnadsklass 1 och 2, behöver länka ihop delarna och träna tävlingsmässigt med störning så hon blir trygg i momenten o klarar störning.

 • Platsliggande – planerade från början att ha hakan i backen med kommande däck mot mitt vanliga ligg. Det behöver befästas mera så hon skiljer på ligg o däck samt inte lyfter huvudet när jag går ifrån, vilket hon gärna gör nu för att sen lägga ner det. Vill att det ska vara helt stilla från det att jag lagt henne.
 • Tandvisning – kan gå bra – beror på om hon får för sig att hoppa o pussas.Vi tränar inte det så mycket, okända människor är hon mer reserverad mot, träningskompisarna blir pussade.
 • Linförighet – jobbar vi på hela tiden. Har bra ingångs punkt o position önskar mera kontakt fokus och uthållighet. Ska gå heldagskurs den 23 februari på Game on puppy så jag hoppas vi får bra verktyg där och att det blir ett kul moment. Sen ställer kopplet till det en del skönt om vi kommer ur 1:an och får gå fritt följ istället.
 • Läggande under gång – helt ok
 • Inkallning – kan i ingången dutta på min hand, måste jobba bort det.
 • Ställandet under gång – helt ok ställande – behöver jobba på stadgan i ståendet vid tillbakagången
 • Apportering – tar och håller bra – kan hoppa bakåt när jag ska ta apporten, det har vi jobbat på så vid de sista träningstillfällena sitter hon bra
 • Hopp över hinder – helt ok hopp, kan vid ingången dutta i min hand – det ska jobbas bort

Lydnadsklass 2

 • Platsliggande – som ovan
 • Fritt följ – som linförigheten men känns bättre utan koppel
 • Läggande under gång – helt ok
 • Inkallning – som ovan
 • Sändande till rutan – funkar bra, kan ibland lägga sig istället för att stå
 • Apportering – har svårt att sitta kvar, kan ljuda ut och i gripandet, bra fart både in och ut, jobbar fortfarande med delarna för sig.
 • Hopp över hinder – hoppar fint långt ut sitter och hoppar tillbaka på kommando, kan i ingången dutta mot min hand
 • Fjärrdirigering – har en härlig studs i upphoppet – funkar bra på 3-4 meter, ska längas

Sen har jag rallyplaner för både Aia och Cocos.

Cocos jobbar på att vara bekväm på högersidan så vi kan utföra alla momenten i avancerad

Aia tränas i nybörjarklassens moment, ska träna med skyltar och framförallt tysksvängen

Ja det var det, planen är Aia lydnadsklass 1 o 2 samt rally i vår, hoppas också på en appellklass under våren sommaren.

Cocos träna och tävla rally avancerad och ev kommer det också att bli agility träning/tävling med inlånade handlern. Annars är ju Cocos husses hund så de jobbar på med hemvärnsträning/tävling.

Aia ska få starta nybörjarklass 4 mars i Kungsör och dagen efter kör vi en Lydnads 1:a i Fagersta. Aia kommer också att tränas i agility och få prova på vallning förhoppningsvis så blir det ett godkänt anlagsprov under våren också.

 

 

Emma och Navi!

Dessa två har tränat och tävlat i massor! En sånt härligt team ni blev!

Grattis till era framgångar på tävlingsbanorna, vilken fantastiskt start!

De har tävlat lydnadsklass 1 och 2 och i båda klasserna och tagit lydnadsdiplom samt tävlat bruksklassen appell med så bra poäng att de är uppflyttade till lägre klass.

Navi

LPI LPII Jitam´s Atlas 

MH 5/9

1
2
3
4
5
1a   KONTAKT Hälsning  
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök
Undviker kontakt genom att dra sig undan.
Ninni
Accepterar kontakt utan att besvara.  Drar sig inte undan.
Sally Qrut
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.Aia Ajax
Överdrivet kontakttagande, ex, hoppar, gnäller, skäller.
Navi
1b   KONTAKT Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka.
Ninni
Följer med motvilligt
Följer med, men är   inte engagerad i testledaren.
Aia Sally Ajax Qrut
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Navi
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c   KONTAKT Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
Ninni Ajax
Accepterar hantering.
Aia Sally Qrut
Accepterar. Svarar med kontakt beteende.
Navi
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a   LEK 1
Leklust  
Leker inte
Ninni
Leker inte, men visar intresse.
Aia Sally Ajax
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Qrut Navi
 
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b   LEK 1
Gripande  
Griper inte
Ninni
Griper inte. Nosar bara på föremålet.
Aia Sally   Ajax 
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Qrut Navi
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
 
2c   LEK 1
Gripande   och dragkamp
Griper inte
Aia Sally Ninni Ajax Navi
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
Qrut
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills   testledaren släpper.  
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt.   Ruskar även   under den passiva delen tills testledaren släpper.
3a   FÖRFÖLJANDE
Startar inte
Sally 1 
 
 
Startar, men avbryter
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Aia 1o2
Sally 2
Ninni 1o2
Ajax 1o2
Navi 1o2
Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet.
Qrut 1o2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b   GRIPANDE
Nonchalerar föremålet Alt .springer inte fram
Sally 1
 
Griper inte, nosar på föremålet  
Aia 1o2
Sally 2
Ninni 1o2 Ajax 1o2
Qrut 1o2
Navi 1o2
 
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4   AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv
Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.
Aia Ninni
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Sally Navi
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Ajax
Växlar snabbt aktiviteter under momentet.   Alt. Oro under hela momentet.
Qrut
5a   AVST.LEK Interesse
Engageras inte av figuranten
Ninni
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Aia Sally Ajax Navi
Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök
Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
Qrut
5b   AVST.LEK Hot/aggr.
Visar inga hotbeteenden
Aia Sally Ninni Ajax Qrut Navi
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
Visar flere hotbeteenden under momentets första del. 
Visar flere hotbeteenden, under momentets första och andra del. 
5c   AVST.LEK Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten
Ninni
Går fram när   figuranten är   aktiv på   linjen.
Navi
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Aia
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
Sally Ajax
.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Qrut
5d   AVST.LEK Leklust
Visar inget intresse
Aia Ninni
Leker inte, men visar intresse.
Ajax Navi
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
Sally Qrut
Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e   AVST.LEK Samarbete
Visar inget intresse
Aia Ninni
Blir aktiv men avbryter.
Ajax Navi
 
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Sally
Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
Qrut
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a  ÖVERRASKN.   Rädsla  
Stannar inte eller kort stopp
Hukar sig och stannar
Sally 
Gör undanmanöver   utan att vända   bort blicken.
Qrut
 
 
Flyr högst 5    meter.
Aia Ninni Ajax Navi
Flyr mer än 5    meter.
6b  ÖVERRASKN.   Hot/aggr.
Visar inga hot beteenden.
Sally Ajax
Visar enstaka hot beteenden.
Aia Navi
Visar flera hot beteenden under längre tid.
Ninni Qrut
Visar flera hot beteenden och någon attack
Visar hot beteenden och attacker som kan avslutas med   bett.
6c  ÖVERRASKN.   Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt: går   inte fram
Går fram när   föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Aia Ninni Ajax Navi
Går fram till overallen när föraren   står bredvid.
Går fram till overallen när föraren   gått halva avståndet.
Qrut
Går fram till overallen utan hjälp.
Sally
6d  ÖVERRASKN.   Kvarstående   rädsla  
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Aia Sally Ajax Qrut
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna
Båge eller tempoväxling   vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Ninni Navi
Båge eller tempoväxling   vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e  ÖVERRASKN.   Kvarstående   intresse
Visar inget intresse
Aia Sally Ninni Ajax Qrut
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Navi
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar   efterhand
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flere   passager.
7a   LJUDKÄNSL.   Rädsla  
Stannar inte eller kort stopp
Hukar sig och stannar.
Sally Ajax
Gör undanmanöver   utan att vända   bort blicken.
Aia Ninni Qrut
Flyger högst 5  meter.
Navi
Flyr mer än 5    meter
7b   LJUDKÄNSL.   Nyfikenhet
Går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Qrut Navi
Går fram till skramlet när föraren   står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
Aia Sally Ninni Ajax
7c   LJUDKÄNSL.   Kvarstående   rädsla  
Ingen tempo förändring eller undanmanöver
Aia Sally Ajax Qrut
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
Ninni
Båge eller tempoväxling   vid 1:a passagen. Minskat utslag. 2:a passagen.
Navi
Båge eller tempoväxling   vid minst 2 passager utan minskad intensitet.  
Visar stort mått av rädsla eller okänd rädsla efter samtliga passager.
7d   LJUDKÄNSL.   Kvarstående   intresse
Visar inget intresse.
Aia Sally Ajax Qrut
Navi
Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
Ninni
Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 2 tillfällen.
Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar   efterhand.
Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flere   passager.
8a   SPÖKEN   Hot/aggr.
Visar inga hot beteenden.
Ajax
Visar enstaka hot beteenden.
Aia Sally
Visar flera hot beteenden under längre tid.
Ninni Navi
Visar flera hot beteenden och någon attack.
Visar hot beteenden och flera attacker.
Qrut
8b   SPÖKEN   Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt: engagerar seg inte.
Tittar mot spöken då och då.
 
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. Halva sträckan båda spökena alt. Ett spöke   hela sträckan.
Ajax
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Aia Sally Ninni Navi
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
Qrut
8c   SPÖKEN   Rädsla  
Uppehåller sig framför   eller bredvid föraren
Uppehåller sig framför   eller bredvid föraren.   Någon avståndsreglering.
Aia Ajax 
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.   Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Sally
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Ninni Qrut
Backar längre än kopplets längd   eller lämnar   platsen, alt. flyr.
Navi
8d   SPÖKEN   Nyfikenhet
Går fram till fig. När   föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt: går   inte fram i tid.
Ninni
Går fram till figuranten när föraren   talar med figuranten och lockar på hunden.
Aia Sally Navi
Går fram till figuranten när föraren   står bredvid.
Går fram till figuranten när föraren   gått halva avståndet.
Ajax Qrut
Går fram till figuranten utan hjälp.
8e   SPÖKEN   Kontakttagande med figurant i spökdräkt
Avvisar eller undviker kontaktförsök alt: går inte fram i tid.
Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den.
Sally Ninni
Besvarar kontakten från figuranten
Aia Ajax Navi
Tar själv kontakt med figuranten.
Qrut
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex.   Hoppa och gnälla.  
9a   LEK2 Leklust
Leker inte
Ninni
Leker inte men visar intresse.
Ajax Qrut
Startar långsamt, blir aktiv, leker
Startar snabbt, leker aktivt.
Aia Sally
 Navi
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b   LEK2
Gripande  
Griper inte
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Ninni Ajax Qrut
Griper tveksamt eller med framtänderna
Aia Sally Navi
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10   SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Aia Ajax Qrut Navi
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Sally Ninni
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat,   men återgår till lek/passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet
Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker   fly. Alt. föraren   avstår   skott.

Finaste Pippi!

Pippi 2001-12-20 – 2015-08-01DSC_0001

As long as I live,
you will live in me.
As long as I live,
you will be remembered.
As long as I live,
you will be loved.

Pippi blev hastigt sjuk i lördags och har anslutit sig till Elektra i regnbågslandet.
Två fantastiska hundar har på kort tid lämnat oss, inget är sig riktigt likt här i flocken.
Vi saknar dom så oerhört mycket.

Sötungarna 1 år!

Så fort det går! Kelso och Cocos valpar har hunnit bli 1 år den 28 maj. A-kullen 6 stycken sötungar Athena ”Sally”, Athos ”Qrut”, Atlas ”Navi”, Amazon ”Ninni”, Ajax och Aglaia ”Aia”.

IMG_1907[1]

Så roligt att alla kom på vår kennelträff så vi fick se den fantastiska utvecklingen hos alla, tack för att ni tar hand om sötungarna på ett sånt underbart sätt!

Här kommer lite blandade bilder från bebistiden!
Öjamossen 019

IMG_1925[1]

DSC_0382

DSC_0380

DSC_0006

DSC_0018

DSC_0002

DSC_0024

DSC_0025

DSC_0147

DSC_0004

DSC_0012

DSC_0127

DSC_0026

DSC_0147

IMG_2195

IMG_2362[1]

IMG_2376[1]

IMG_2369[1]

IMG_2372[1]